LOGÍSTICA

MULTISECTORIAL

Logística Inversa

  • - Procés de retorn de mercaderia.

  • - Descàrrega i recepció de devolucions.

  • - Control d’entrada i validació d’albarans.

  • - Ubicació Picking de devolució en zona específica.

  • - Emmagatzematge de les devolucions.

  • - Servei d’anàlisi i diagnòstic de les devolucions.
  • - Reacondicionament de les devolucions segons indicacions dels nostres clients.

  • - Reposició dels productes retornats per altres en condicions, si fos el cas.