LOGÍSTICA

FARMACÈUTICA Y COSMÈTICA

 • - Som homologats per l’Agencia Española del Medicamento, per a efectuar serveis de logística hospitalària, farmacèutica i cosmètica.

 • - Disposem de magatzems preparats per a qualsevol funció logística, amb control real de temperatura amb registres informatitzats.

 • - Cambres frigorífiques, isotèrmiques, amb temperatura controlada, per a serveis logístics amb manteniment de la cadena del fred.

 • - Sistemes de treball homologats segons GMP

 • - Implementació de continues millores mitjançant la formació específica.

 • - Aprovisionament de matèries primeres i productes de condicionament a laboratori de fabricació.
 • - • Traçabilitat i sistemes F.E.F.O. per a la gestió de caducitats i lots.

 • - • Autoritzats com a manipuladors secundaris de medicaments amb cambres de pressió inversa.

 • - Gestió de Picking, amb processos automàtics a través de carrusel horitzontal o vertical.

 • - Departament especialitzat per a la realització d’enviaments promocionals i bibliografia a visitadors mèdics amb lliuraments domiciliaris.

 • - Sistemes i processos informatitzats pel control mitjançant lectura de codis de barres EAN-13..