LOGÍSTICA

ALIMENTÀRIA

- Estem autoritzats pels organismes corresponents per a efectuar qualsevol servei de logística de productes alimentaris.

- Disposem de magatzems preparats per a qualsevol funció logística, amb control real de temperatura sota registres informatitzats..

- Cambres frigorífiques, isotèrmiques, amb temperatura controlada, per a serveis logístics amb manteniment de la cadena de fred.
- Trašabilitat i sistemes F.E.F.O. per a la gestió de caducitats i lots.

- Sistemes i processos informatitzats pel control mitjanšant lectura de codis de barres EAN-13.

- Processos normalitzats per a la norma ISO-9001.